Blog

My Random Thoughts 

留在罗马的詩

留在罗马的詩

 (2016-01-01 20:10:14)

 

【留在罗马的詩】

        滴尔海波

 

  我迈著沉重的步子

        漫遊在罗马的古城

          一步一年

          走了二千零八十五步

   那巨大椭园的竞技场

       仍闪烁着昔日的辉煌

          那城心的残垣断壁

         没有八国联军的摧残

     怎恰似东方的圆明园?

 

          十步一问

          问向西班牙广场

    恺撒奥古斯都大帝的威武不再

       铁蹄中寻不出复兴的大旗

        只有那日夜不停的喷泉水…

 

     我吸吮着古罗马清鲜的空气

          呼吐出一道历史长河

          千年一叹

          叹了二声半?

 

          二零一五年六月八日

          罗马